Rubrika: Společnost

MŮŽEME SI DOVOLIT DÁVAT UKRAJINCŮM? Nebudeme pak mít sami nedostatek?

V roce 1989 jsem navštívil mÄ›sto Curych ve Švýcarsku. Byl jsem v reformovaném kostele Fraumünster, kde jsou podivuhodné vitráže Marca Chagalla s biblickými výjevy. Vzpomínám si na pamÄ›tní desku na tomto kostele, na které čeští emigranti vyjádÅ™ili velikou vděčnost Švýcarům za to,

Pokračovat ve čtení

BĚDA TĚM, KDO TÁHNOU VINU PROVAZY KLAMU

Lidé vÄ›tšinou nehledají svobodu, ale pohodlí Jsem vděčný, že žiji v této dobÄ› a v naší zemi. Vyrůstal jsem v dobÄ› normalizační šedi. „Odvážní“ strejcové a tetky vyjadÅ™ovali svoje názory „svobodnÄ›“ jen doma. Tam je to nic nestálo, v zamÄ›stnání či v průvodech se však

Pokračovat ve čtení

VŠECHNO JE JINAK aneb jak být svobodný od démona nedůvěry

Zpochybňování motivů Na začátku roku 2021 pÅ™i druhém lockdownu mi zatelefonoval jeden duševnÄ› nemocný muž z psychiatrické léčebny. ChtÄ›l ode mne ve svém stavu pomoci radou, rozhovorem a modlitbou. S tímto mužem jsem se seznámil již v devadesátých letech, pak jsem ho dlouhou

Pokračovat ve čtení