Audio

Vroucně tě miluji, Hospodine! (Mělník, 9.5.2021)
Bůh, který naslouchá, slyší a odpovídá (Mělník, 19.3.2023)
Jak líbat Božího Syna (Mělník, 15.1.2023)
Připrav se na příchod Ženicha (Mělník, 13.2.2022)
Uchvácené srdce Ženicha jediným pohledem Nevěsty (Mělník, 12.2.2023)
Ten, který přebývá v trnitém keři (Mělník, 21.11.2021)
Pokorný poutník (Mělník, 13.3.2011)
Dobrou noc aneb jak načerpat co největší požehnání ze spánku (Mělník, 7.3.2023)