Audio

Vroucně tě miluji, Hospodine! (Mělník, 9.5.2021)
Bůh, který naslouchá, slyší a odpovídá (Mělník, 19.3.2023)
Bože, nepustím se Tě! (Křesťanské společenství Klatovy, 29.10.2023)
Jak líbat Božího Syna (Mělník, 15.1.2023)
Připrav se na příchod Ženicha (Mělník, 13.2.2022)
Uchvácené srdce Ženicha jediným pohledem Nevěsty (Mělník, 12.2.2023)
Ten, který přebývá v trnitém keři (Mělník, 21.11.2021)
Údolí trápení jako brána naděje (Křesťanské společenství Děčín, 30.9.2018)
Pokorný poutník (Mělník, 13.3.2011)
Dobrou noc aneb jak načerpat co největší požehnání ze spánku (Mělník, 7.3.2023)