PUTIN A EKOLOGICKÁ PORNOGRAFIE

Každý měsíc pořádáme výlet pro ukrajinské děti. Před pár týdny jsem držel jednou rukou dívenku z Chersonu a druhou rukou chlapce z Lysyčanska. Povídali jsme si a já přemýšlel nad jejich životy. Co již prožili, co nyní prožívají a co je dále čeká. A přemýšlel jsem také nad ruskou propagandou – je lživá, hloupá a velmi krutá. Je to vedle válečné fronty na Ukrajině fronta druhá – v myslích lidí západního světa. Systémová nedůvěra a chybějící láska k pravdě se otevírá všemožným bludům a absurdnostem. Jenomže tím se lež, hloupost a krutost dostává do životů lidí, kteří se Putinově propagandě otevřeli.

Můžeme již vytvořit dlouhý seznam Putinových lží [1]. Vidíme zrůdnost války. Putinovo jednání však vychází z ideologie, které on a jeho nohsledi věří a kterou prosazují. Ideologie mají ale svoje důsledky! Idea velkého „pravověrného“ Ruska, které brání správné hodnoty proti dekadentnímu západu. Západ je jistě v mnohém dekadentní, ale jakou hodnotu má kruté vraždění a ničení sousední země. Co to je za odporné „pravověří“? Ježíš přece nepřišel, aby svět odsoudil a zničil, ale aby ho zachránil.

Ježíš jasně a jednoduše popisuje ďáblovo jednání: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. (J 10,10 ČEP) Jinde říká: Vy jste z otce Ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži. (J 8,44) Není snad přesnější popis Putinova jednání. Není to však jen Putin, je to duch jeho ideologie a propagandy. Jak je to podobné Hitlerovi a Goebbelsově propagandě. Dějiny se zase opakují.

Nacistický Putin nazývá Ukrajince „nacisty“ a popírá jejich národní existenci. Ukrajina je v jeho převráceném myšlení součást Ruska. Při výrocích vedoucích Rusů o Ukrajincích musím myslet na Rwandu v roce 1994, kde probíhala genocida Tutsiů skrze Hutuy. Tutsiové byli označováni jako „švábi“ a jejich vraždění bylo nazýváno jako „odplevelení země“. Zavražděno bylo až milion obyvatel Rwandy a 2,5 milionu lidí bylo vyhnáno ze svých domovů [2]. Zde slyšíme výrazy jako „nacisti“ a „denacifikace“ atp. V Putinových očích lidský život není hodnotou a odosobnění Ukrajinců vede ke strašným zvěrstvům [3].

Dějiny Ukrajiny jistě mají svoji složitost, podobně jako dějiny naší země a také mnoha dalších zemí dnešního světa [4]. Pokud by se však nerespektovala územní celistvost Ukrajiny a ruská zločinná okupace zůstala bez povšimnutí světa, mělo by to za následek pravděpodobně rozhoření mnoha národnostních konfliktů po celém světě. Dnešní svět je (díky Bohu) založen na respektování mezinárodního práva a jeho překračování musí být postihováno. Nikdy se již nesmí přistoupit na Putinovo bipolární vidění světa ze sovětské éry.

Lidé, kteří nerozeznají pravici od levice

Před dvěma lety jsem měl sen, ve kterém jsem viděl, jak na svět a také i na církev přicházejí veliké destruktivní vlny zmatení pojmů. Abychom nebyli těmito vlnami strženi, neměli jsme nečinně přihlížet, ale museli jsme vystoupat na horu. Hora je obrazem Boží přítomnosti, svatosti a společenství Božího lidu. Jako příklad zmatení pojmů kdosi ve snu vyslovil absurdní slovní spojení, které jsem do té doby nikdy neslyšel, a sice: ekologická pornografie. Uslyšíme nová spojení slov, která budou naprosto nesmyslná. Lidé si budou myslet, že určitými přívlastky učiní některé zlé pojmy dobrými. [5]

Asi rok po zveřejnění tohoto článku mi telefonoval jeden přítel, který ho právě přečetl, a sdělil mi, že absurdita ekologické pornografie skutečně existuje. Lidé, kteří si zaplatí určité porno, tím přispějí na čištění mořských pláží od odpadků. Žijeme opravdu v bláznivém světě.

Když poslouchám Putina, Lavrova a další jejich soudruhy, musím myslet na absurditu ekologické pornografie. Mám rád karikatury Miroslava Kemela. Na jednom obrázku se muž v křesle dívá na televizi, kde mluví Putin, a volá na svoji ženu do kuchyně: „Jestliže obrannou alianci považuje za útočnou, pak je logické, že svoji agresi nazývá obranou…“ Putinovo lhaní je velice arogantní a cynické, stejně jako to bylo u nacistů. Vedoucí představitelé Ruska vyjadřují svoje lži s velikou drzostí a sebejistotou. Myslím, že by mohlo vzniknout přirovnání: „Lžeš jako Putin!“

Je velmi smutné, kolik lidí nalítne na Putinovu demagogii a ruské dezinformace. Ještě smutnější je pro mě, že mezi těmito lidmi jsou i křesťané, kteří by měli podle Písma mít lásku k Pravdě (viz 2Te 2,9-12). V Písmu se mluví o lidech, kteří nerozeznají pravici od levice (Jon 4,11). Nejde o politické strany, v té době jistě nebyly. Tito lidé neumí rozlišovat – oddělovat zlé od dobrého. Obě ruce jsou pro ně stejné, není v nich žádný rozdíl…

Nacházíme se v dezinformační válce, ve které můžeme nalézt určitou taktiku nepřítele [6]:

Odvracení pozornosti od skutečného problému: „A co ti druzí?“ „Neobhajuji Putina, ale ti Ukrajinci…“ „Může za to Západ.“ Pozornost od nynějšího ruského vraždění se odvádí na jednání druhých v minulosti, často nesmyslně překroucené.

Vytváření systémové nedůvěry: „Nevěřte ničemu oficiálnímu!“ Naprosto se však pomíjí svědectví přímých účastníků či reportérů, kteří jsou na místě konfliktu. Také se vůbec nebere v potaz jejich dlouhodobá hodnověrnost (např. Michal Kubal, Jakub Szántó atd. z České televize). Tím vůbec netvrdím, že by se informace z oficiálních médií neměly rozsuzovat! Jde však o apriori postoj. [7]

Vytváření informačního chaosu, ve kterém pak nevíte, čemu vlastně máte věřit. To má za cíl informační a dezinformační zahlcení posluchačů, relativizaci pravdy a objektivity a přesvědčení, že „všichni lžou“. Pak tedy nebudete věřit ničemu. „Ono to není tak jednoznačné.“ „Pravda je někde uprostřed.“

Chceme poznat pravdu? Kdo je agresor a kdo je oběť? Buďme pravdiví a žijme v pravdě, proto zkoumejme zdroje, rozsuzujme fakta a nešiřme lživé informace dál.

V Čechách máme jedno velmi hloupé a nepravdivé přísloví: Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Kdyby to byla pravda, pak každé negativní vyjádření má v sobě něco pravdy. Ale co naprosto lživá vyjádření? Tímto způsobem můžete kohokoli odrovnat. Kéž je toto ďábelské přísloví z našich myslí vykořeněno!

Chodit v pravdě vyžaduje pokoru a statečnost

Jsem vděčný za naši vládu a za její postoj k Ukrajině. Modlím se za premiéra a vládu podle 1. Timoteovi 2,1-4 a Římanům 13,1-7. Prosím Boha za moudrost pro ně v této složité době. A modlím se také za Rusy, aby prohlédli a rozeznali pravdu od lživé propagandy. Jak rozeznat, kdy vládu podporovat a kdy její jednání odmítnout? Vše vzejde z lásky k Pravdě, kterou je Ježíš a Boží slovo. Bůh nám v přímluvě otevírá oči. Strach, kompromisy vůči pravdě, zbabělost, kdy nechci ztratit pohodlí, pýcha či pocit méněcennosti nás zbavují schopnosti rozeznávat. To se také děje v Rusku.

Prorok Rick Joyner ve svých knihách a článcích několikrát zmiňoval, že v této době k nám Bůh chce mluvit skrze příklad Dietricha Bonhoeffera – pastora, který žil v nacistickém Německu. Němci byli pod dlouhodobou masivní lživou propagandou, které většina uvěřila. A to i mnozí křesťané – a to i evangelikální a letniční! [8] Dietrich Bonhoeffer zůstal věrný pravdě a lásce v Kristu Ježíši a svým příkladem posiloval mnohé. Kéž takoví lidé povstávají v Rusku! A kéž jsme takovými i my.

Apoštol Jan, o kterém se říká, že je to apoštol Lásky, napsal: Nemám větší radost, než když slyším, že mé děti chodí v pravdě. (3J 1,4) To je srdce pravého duchovního otce a zjevuje nám srdce Otce nebeského.

[1] Například: https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-valku-nezacneme-vojaky-stahujeme-prehled-ruskych-lzi-40388292 https://www.novinky.cz/clanek/valka-na-ukrajine-prehled-ruskych-lzi-dil-2-ukrajinu-jsme-nenapadli-kyjevu-vladnou-neonaciste-a-narkomani-40390018 https://www.novinky.cz/clanek/valka-na-ukrajine-rusko-prehled-lzi-40411515#utm_content=ribbonnews&utm_term=P%C5%99ehled%20rusk%C3%BDch%20l%C5%BE%C3%AD%2C%20d%C3%ADl&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz [2] Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rwandsk%C3%A1_genocida [3] Více: https://blog.aktualne.cz/blogy/daniel-strobl.php?itemid=42393&fbclid=IwAR0uSlTKllCdyq7EIhtLdNRZhgweb4R6kF2HXwaMYwX3ZTg4kHtNTsKoS4M#utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu [4] Doporučuji popis Ukrajinsko – ruských dějin od historika Jana Rychlíka: https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-rychlik.php?itemid=42222 https://www.novinky.cz/clanek/valka-na-ukrajine-analyza-putinovy-fantasmagorie-o-ukrajine-a-jak-to-bylo-doopravdy-40388725 https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-rychlik.php?itemid=22595 https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-rychlik.php?itemid=23944 https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-rychlik.php?itemid=42359 [5] Více v mém článku: Odděluj vzácné od bezcenného uprostřed zmatení pojmů – viz: https://tomaskorcak.cz/2021/04/16/oddeluj-vzacne-od-bezcenneho-uprostred-zmateni-pojmu/ [6] Více Krotíme hoaxy od Vlado Šnídla, reportéra Denníka N: https://www.facebook.com/projektn.sk/videos/450604810221370 [7] Více v mém článku: Všechno je jinak aneb jak být svobodný od démona nedůvěry – viz: https://tomaskorcak.cz/2022/02/23/vsechno-je-jinak-aneb-jak-byt-svobodny-od-demona-neduvery/ [8] Viz například svědectví Lestera Sumralla z hitlerovského Německa v jeho knize Životný príbeh, Turčianské Teplice, BEN, 2012, s. 93-95.

Tomáš Korčák, 2022