Video

Křesťanské společenství Kutná Hora (24. 10. 2022)
Rozhovor o knize Kristova vůně (23. 8. 2022)
Rozhovor o Vydavatelství Juda a četbě knih (23. 8. 2022)
CampFest (Ranč Kráľova Lehota, 6. 8. 2016)
KS Kutná Hora (Hrad Sion, 20. 6. 2021)
Večer chval Open Worship (Vsetín, 26. 2. 2017)