Jedno činím: zapomínaje na to, co je za mnou, a natahuje se po tom, co je přede mnou, běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši.

(Apoštol Pavel Filipenským 3,13-14)

CO MÁME DĚLAT? Dvanáct rad pro nově narozené Boží dítě podle druhé kapitoly knihy Skutků apoštolských.

Téměř před dvěma tisíci lety se v Jeruzalémě o židovském svátku Letnic udála pro lidstvo veliká a významná skutečnost. Učedníci Ježíše Krista, kteří se spolu jednomyslně modlili, byli naplněni Duchem svatým. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene

Pokračovat ve čtení