Jedno činím: zapomínaje na to, co je za mnou, a natahuje se po tom, co je přede mnou, běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši.

(Apoštol Pavel Filipenským 3,13-14)

CÍRKEV TŘETÍHO TISÍCILETÍ aneb usilovně hledej Boží přítomnost a povstaň v moci Kristova vzkříšení!

Kdy, kde a jak můžeme zažívat Boží přítomnost? Boží přítomnost můžeš prožívat pouze v přítomnosti. Nemůžeš žít z minulosti ani z budoucnosti. Nestačí, že jsi někdy zažil Boží přítomnost. Potřebuješ se naučit ji prožívat neustále teď v přítomnosti, jinými slovy chodit

Pokračovat ve čtení