PIJ HORKÉ A SLADKÉ VÍNO

Máme za sebou více než rok pandemie, nouzových stavů a protiepidemických opatření. Život se u mnoha lidí zastavil. Taková zastavení mohou být pro nás velkým přínosem. Můžeme přemýšlet nad tím, co je pro nás podstatné a na čem skutečně záleží. Je tím nejdůležitějším náš postoj k očkování? Co náš postoj k politické situaci? Nebo postoj k Izraeli? A co příchod antikrista? Čím jsme fascinováni? Pro co hoří naše srdce? Čím naše ústa přetékají?

Věřím, že tím nejdůležitějším v našem životě je náš vztah k Ježíši Kristu. Znám ho více než před rokem? Miluji ho více než před příchodem pandemie? Jsem z něho více nadšený, protože vnímám, že je mi vším a že je odpovědí na všechny moje potřeby? A vidím ještě zřetelněji, že je odpovědí na potřeby mých bližních?

Ke konci roku 2019 (tedy před příchodem pandemie) jsem měl v noci velmi živý sen: Viděl jsem, jak čekám v řadě, dokud se nezačalo vařit červené víno. Mělo bílou pěnu a bylo mi podáno ve velké kruhové míse (podobné wok pánvi, ale bez rukojeti). Když jsem víno ochutnal, bylo sladké a horké. Výraz „sladké a horké“ mi zněl pak celou dobu dokola. Ochutnala i moje manželka, která stála za mnou. Mohla však jen ochutnat, ale na pití si musela vzít svoji vlastní mísu. Každý se svou mísou pak šel společnou novou cestou. Někteří lidé však jeli na kolečkových bruslích. Mohli jsme jít i pěšky, avšak rychlost na nové cestě byla větší. Zeptal jsem se, jak mám jít, abych mísu s vínem nevylil. Musela se totiž držet oběma rukama a byla otevřená. Pak jsem se probudil.

Po probuzení jsem se ptal Pána, co to znamená, a věřím, že toto je výklad: Červené víno je smluvní nápoj s naším Pánem. Horké znamená vášnivé, sladké znamená plné lásky. Tento nápoj láskyplného vztahu s Pánem musí pít každý zvlášť sám za sebe. Nikdo nemůže tento vztah rozvíjet za druhého. Mísu musíme nést před sebou a soustředit se tak na tento vášnivý a láskyplný vztah. Když ho ztratíme ze zřetele jako prioritu, přijdeme o něj. Pokud se však na horký a sladký vztah s Pánem budeme soustředit a budeme ho pěstovat, paradoxně nás to bezpečně povede po další nové cestě a větší rychlostí.

Každodenní pití tohoto horkého a sladkého nápoje nám dává směr, sílu, povzbuzení, nadšení a chuť do života; též moudrost a uschopnění. Jinými slovy: Vše, co potřebujeme k životu a zbožnosti, je nám dáno v poznání našeho Pána Ježíše Krista. Máme být součástí hnutí vášně a Slova. Vařící mladé víno též znamená radost, jak vyznává David: Tys mi vložil do srdce víc radosti, než bývá ve dnech hojnosti pšenice a mladého vína. (Ž 4,8 JB) Máme pít horké a sladké víno na cestě, to nás pak povede po Boží cestě.

Šalomoun ukazuje na velmi důležitou pravdu: Ten, kdo je schopen rozumět, má moudrost přímo před sebou, ale oči hlupáků jsou upřeny do končin země. (Př 17,24) Skutečně rozumný člověk hledí očima víry na neviditelného Boha příležitostí, zdrojů a schopností. Hledá především vztah s tímto Bohem, a to vztah sladké a vášnivé lásky. Hlupák má ve své povrchnosti tyto skutečnosti zakryté, a proto hledá naplnění až v končinách země. Myslí si, že štěstí nalezne kdesi daleko, a vůbec si neuvědomuje, že stojí přímo před ním. Tito lidé tímto způsobem moudrost nikdy nenajdou, jejich oči těkají po končinách země, což také znamená, že jsou rozptýlení a nedokážou se na nic soustředit. Rozumný má za svůj cíl moudrost, hlupák bloumá od ničeho k ničemu. (SNC)

Když poznáme Krista jako svůj vnitřní pramen a naučíme se z něho čerpat, náš život je naplněn. Rozvíjení důvěrného vztahu s Pánem je naším programem pro nadcházející období a vůbec zbytek našeho života zde na zemi. Z toho budou vycházet všechny naše kroky a činy.

Tomáš Korčák, 2021