ZASTAV SE A NASLOUCHEJ

Věřím, že nás Bůh v této době vyzývá k zastavení a hledání jeho tváře. Věřím, že je čas pro sela. Co tím myslím? Chtěl bych vám předložit význam a obsah pro dnešek velmi aktuálního slova sela v Písmu.

Na mnoha místech Písma nacházíme zvláštní slovo sela, které překladatelé často nechávají nepřeložené. Vyskytuje se 71x v Žalmech a 3x v knize Abakuka. Většinou se vykládá jako mezihra či pomlka. (Například Septuaginta jako mezihru [diapsalma], Jeruzalémská Bible jako pomlku.) Kraličtí ve svém výkladu říkají: To slovíčko často se v žalmích nachází, o němž vykladači praví, že návěští dává čtenáři ku pozastavení se na té sentenci, neb verši, při kterémž se nalézá, k pilnému i bedlivému toho, což se tu pokládá, rozvážení.

V Žalmu 9,17 je vedle výrazu sela ještě jeden hebrejský výraz higgajón, který překladatelé Písma často také nechávají nepřeložený. Vykládá se jako ztišení, uvažování či rozjímání. Myslím, že zde máme vyjádřený význam slova sela – je to čas, kdy se ztišíme, mlčíme, rozjímáme a nasloucháme. Sela vede k zastavení, ztišení a bedlivému rozvažování uprostřed veršů příslušné části textu nebo písně. Také v hudbě máme pomlky a u některých skladatelů mají velký význam.

Při četbě Písma i při modlitbách máme dělat sela – tedy pomlky, ve kterých nasloucháme Bohu. To nám otevírá úžasné hlubiny. Tyto sela potřebujeme dělat ve svých životech každý den a každý týden. Nejde o měření času, ale o upřímné zastavení uprostřed dne, kdy si uvědomuji, že můj život není jen o mně samotném. Je to o pokorném naslouchání Tomu, který mne přesahuje, který se za mě obětoval a záleží mu na mně. Naslouchání je vždy výrazem pokory.

Tato zastavení jsou pro nás skutečně podstatná. Žijeme ve velmi rychlé a hlučné době. Pro některé je mlčení a ticho něčím nepatřičným. Ohromné množství rozptylujících vlivů nás odvádí od toho, na čem opravdu záleží. Dělejme tyto rozjímající a naslouchající pomlky během dne doma, při přestávce v práci, na ulici, v přírodě… Možná pak v modlitbě zvoláte jako Jób: Znal jsem tě jen z doslechu, ale teď tě mé oči spatřily. (Jb 42,5 JB)

Čím sela není:
Sela nikdy není sebelítostivým pohroužením do sebe sama.
Čím sela je:
Mlčím a poddávám své myšlenky Bohu.
Mlčím, odhlížím od sebe sama a hledám Boží tvář.
Mlčím a naslouchám Bohu, kterému patřím a který mne převyšuje.
Mlčím, uvědomuji si Boží přítomnost a jsem otevřený pro jeho myšlenky.
Mlčím a začínám na vše nahlížet Božím pohledem.
Mlčím a rozjímám nad Božím jednáním v minulosti.
Mlčím a rozjímám nad přírodou a jejím Stvořitelem.
Mlčím a rozjímám nad Božím charakterem a jeho zaslíbeními.
Mlčím a rozjímám nad očekáváním Božího jednání v budoucnosti.
Mlčím a uctívám svého Pána, jsem chválou jeho slávy.  

Výskyty slova sela v Písmu:

 1. Ž 3,3.5.9
 2. Ž 4,3.5
 3. Ž 7,6
 4. Ž 9,17.21
 5. Ž 20,4
 6. Ž 21,3
 7. Ž 24,6.10
 8. Ž 32,4.5.7
 9. Ž 39,6.12
 10. Ž 44,9
 11. Ž 46,4.8.12
 12. Ž 47,5
 13. Ž 48,9
 14. Ž 49,14.16
 15. Ž 50,6
 16. Ž 52,5.7
 17. Ž 54,5
 18. Ž 55,8.20
 19. Ž 57,4.7
 20. Ž 59,6.14
 21. Ž 60,6
 22. Ž 61,5
 23. Ž 62,5.9
 24. Ž 66,4.7.15
 25. Ž 67,2.5
 26. Ž 68,8.20.33
 27. Ž 75,4
 28. Ž 76,4.10
 29. Ž 77,4.10.16
 30. Ž 81,8
 31. Ž 82,2
 32. Ž 83,9
 33. Ž 84,5.9
 34. Ž 85,3
 35. Ž 87,3.6
 36. Ž 88,8.11
 37. Ž 89,5.38.46.49
 38. Ž 140,4.6.9
 39. Ž 143,6
 40. Abk 3,3.9.13

Tomáš Korčák, 2020