Audio

Vroucně tě miluji, Hospodine! (Mělník, 9.5.2021)
Jak líbat Božího Syna (Mělník, 15.1.2023)
Připrav se na příchod Ženicha (Mělník, 13.2.2022)
Ten, který přebývá v trnitém keři (Mělník, 21.11.2021)
Pokorný poutník (Mělník, 13.3.2011)