Jedno činím: zapomínaje na to, co je za mnou, a natahuje se po tom, co je přede mnou, běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši.

(Apoštol Pavel Filipenským 3,13-14)

NECHŤ JE TVOJE SRDCE NAPLNĚNO HRDOSTÍ, ŽE CHODÍŠ PO BOŽÍCH CESTÁCH (Slovo především pro mladé 4)

Zvláště v době dospívání jsem silně prožíval potřebu zdravého sebevědomí a vědomí vlastní hodnoty. Po svém obrácení jsem v Písmu objevil jednoduchou pravdu: Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. (Ko 1,16) Jsem stvořen pro Krista, můj život má smysl v Bohu!

Pokračovat ve čtení