Jedno činím: zapomínaje na to, co je za mnou, a natahuje se po tom, co je přede mnou, běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši.

(Apoštol Pavel Filipenským 3,13-14)

ZÍTRA PŘIJDE PÁN, KONEC PANDEMIE, PROBUZENÍ…!? aneb jsme realističtí lidé naděje

NadÄ›je je jedním z hlavních rysů kÅ™esÅ¥ana, který má důvÄ›rný vztah se svým Bohem. Apoštol Pavel se modlí úžasnou modlitbu za věřící v Å˜ímÄ›: Bůh nadÄ›je kéž vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víÅ™e, abyste se rozhojňovali v nadÄ›ji mocí Ducha

Pokračovat ve čtení